Mikrogranty w Łódzkiem - konkurs grantowy

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 06:0:03

Do 10 września organizacje i grupy nieformalne mogą aplikować w konkursie Mikrogranty w Łódzkiem.
Do zdobycia granty w wysokości
do 5 000 zł - dla młodych organizacji na rozwój i wzmocnienie swojego potencjału
do 4 000 zł - dla grup nieformalnych/samopomocowych na realizację inicjatyw społecznych
 
Termin realizacji działań 01.10. - 10.12. 2018
 
Szczegóły na stronie Centrum Opus 
 

Zadanie Mikrogranty w Łódzkiem stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS jest Operatorem mikrodotacji/mikrowsparć 
dla województwa łódzkiego w ramach Priorytetu I.2 1 Małe inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Edycja 2018  na podstawie Umowy nr 340_II/2018.

Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych mieszkańców, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Celem Zadania Mikrogranty w Łódzkiem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj, działań prowadzonych dla dobra wspólnego, mieszczących się 
w katalogu zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych problemów, a w szczególności:
- wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego
- zwiększenie roli inicjatyw oddolnych
- animowanie działań samopomocowych
W ramach Zadania Mikrogranty w Łódzkiem organizowane są konkursy na małe projekty wspierające rozwój młodych organizacji  i/lub wspierające lokalne przedsięwzięcia mieszkańców.


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.