Konkurs „Pabianice w roku Odzyskania Niepodległości”

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-11-05 11:0:20

Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic ma przyjemność ogłosić konkurs plastyczny dla dzieci z okazji obchodów stulecia Odzyskania Niepodległości. Konkurs organizowany jest pt.: „Pabianice w roku Odzyskania Niepodległości”. Konkurs rozpoczyna się 5 listopada 2018 r. i trwać będzie do 23 listopada 2018 r.

Niech dzieciom w pracy twórczej towarzyszy tekst wiersza autorstwa Łukasza Tartasa, który wyjaśnia najmłodszym czym jest niepodległość.

„Co to jest niepodległość?
Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
na Polskę mieli chytre zakusy.
Niestety w końcu im się udało
i zagrabili Polskę całą.

Przez długie 123 lata
nie było nas na mapie świata.
I jak to czasem mówią dorośli
wtedy nie było niepodległości.

Zaraz po I wojnie światowej
powstały piękne mapy już nowe.
Tak właśnie nasza historia biegła
że Polska dzisiaj jest niepodległa.”

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PABIANIC
Listopad 2018

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic.
2. Konkurs rozpoczyna się 5 listopada 2018 r. i trwać będzie do 23 listopada 2018 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Pabianice w roku odzyskania niepodległości”.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie mieszkający bądź uczęszczający do placówek oświatowych w Pabianicach i gminie Pabianice, w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkola – grupy starsze
- szkoły podstawowe – klasy I – III
- szkoły podstawowe – klasy IV – VIII

Warunki uczestnictwa w konkursie
Prace konkursowe należy złożyć w:
1. Muzeum Miasta Pabianic (Dział Archeologiczny), Stary Rynek 2, 95-200 Pabianice, w godzinach pracy Muzeum do dnia 23 listopada 2018 roku.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Pabianice w roku odzyskania niepodległości”.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi uczniów, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
6. Każda praca powinna być opatrzona tytułem oraz podpisana danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa i nazwa szkoły, nr telefonu do kontaktu. Prace należy złożyć w Muzeum w zaklejonej kopercie/opakowaniu. Kopertę/opakowanie należy podpisać „Konkurs TMDP – Listopad 2018”. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane (anonimowe) nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury, powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w formie komunikatu (posta) zawierającego tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców na facebok.com/tmdpab oraz stronie internetowej Towarzystwa http://www.tmdp.pabianiczanie.pl
4. Nagrodą główną w każdej kategorii jest książka.
5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo do nieprzyznania nagród.
6. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji, w tym na ekspozycję pracy na portalu http://www.tmdp.pabianiczanie.pl oraz na facebok.com/tmdpab.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie http://www.tmdp.pabianiczanie.pl i facebok.com/tmdpab
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.