Start konkursu na Pakiety rozwojowe na 2019. OWES NA LEPSZY START – REGION

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 07:0:27

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START – REGION” edycja 2019
ogłasza nabór na: 

Pakiety rozwojowe dla grup inicjatywnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowychplanujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej;

W ramach pakietu rozwojowego grupa inicjatywna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  •     wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  •     szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  •     wyjazd na wizycie studyjnej minimum 1 przedstawiciela grupy/organizacji
  •     mikrowsparcie w kwocie 5 000,00 zł na swój rozwój;
  •     możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i inne.
Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  01.01.19 r. do 31.10.19 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres mhibner@opus.org.pl. Termin składania wniosków: 29.10.2018 do 25.11.2018 do godziny 23:59.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,
ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź,
tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38,
poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

WIECEJ O KONKURSIE ORAZ MATERIAŁACH DO POBRANIA NA STRONIE:
http://opus.org.pl/konkursowes-na-lepszy-start-region-edycja-2019/

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.