Wytyczne dla organizacji pracy biurowej

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2020-06-18 07:0:08

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w biurze.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz innych osób z zewnątrz, do której to grupy wliczają się także kontrahenci, klienci oraz dostawcy.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów w danym przedziale czasowo-przestrzennym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni biurowej.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracowników.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta/kontrahenta/dostawcy itp. zakażenia koronawirusem.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biura


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.