Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-02-12 16:0:24

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. wynosi:
1) Zadanie nr 1: „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic” - 80.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100),
2) Zadanie nr 2: „Wspierania organizacji pozarządowych podejmujących działania promujące zdrowy styl życia wolny od narkotyków” - 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, Biuro Obsługi Interesantów – parter, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95 – 200 Pabianice, w zamkniętych kopertach z danymi Oferenta i  nazwą zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2019 r. do godziny 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Biura Obsługi Interesantów).

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod numerem 42 22 54 632 lub osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 13, w godzinach pracy Urzędu.

https://bip.um.pabianice.pl/otwarty-konkurs-ofert/14374/ssg-8141-5-2019


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.