Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-02-15 10:0:52

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic” na kwotę 150.000 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, Biuro Obsługi Interesantów – parter, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95 – 200 Pabianice, w zamkniętych kopertach z danymi Oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godziny 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do Biura Obsługi Interesantów). Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową i zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod numerem 42 22 54 632 lub osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Narutowicza 33, pokój 13, w godzinach pracy Urzędu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 marca 2018 r.

Szczegóły: nowy-bip.um.pabianice.pl/otwarty-konkurs-ofert/12501/ssg-i-8141-3-2018


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.