Seminarium aktywnych seniorów

W dniach 11-15 maja 2015 r. grupa aktywnych seniorów-społeczników zdobywała wiedzę niezbędną każdemu przedstawicielowi organizacji pozarządowej. Rozmawialiśmy o Radzie Seniora, inicjatywach senioralnych, politykach publicznych, współpracy z samorządem lokalnym, a także o wolontariacie. Nie zabrakło również czasu na relaks i wymianę doświadczeń.

Powrót do galerii


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.