Spotkanie Informacyjne

20 października 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne organizowane przez Pabianickie Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych i Lokalny Ośrodek Partycypacji Społecznej. Program spotkania obejmował m.in.: stworzenie wspólnego kalendarium wydarzeń i imprez pabianickich społeczników do końca 2015 r., „Masz głos, masz wybór” - przedstawienie założeń projektu przez panią Magdalenę Mirys z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi oraz omówienie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez panią Ewę Wierzbowską, Przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Powrót do galerii


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.