Informacja o możliwości składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w 2017 roku

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-04-03 11:0:34

 

Prezydent Miasta Pabianic
informuje o możliwości składania wniosków na realizację zadań publicznych
o charakterze społecznym w ramach inicjatywy lokalnej


I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych o charakterze społecznym w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2017 wynosi 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

II. Z inicjatywą lokalną mogą występować mieszkańcy Miasta Pabianic bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę na terenie Miasta Pabianic.

III. Wnioski na realizację zadania publicznego o charakterze społecznym w ramach inicjatywy lokalnej w 2017 r. mogą dotyczyć następujących obszarów:

1) działalności charytatywnej;
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) organizacji i promocji wolontariatu.

IV. Wnioski na realizację zadania społecznego można składać w dowolnym terminie do Prezydenta Miasta Pabianic w Biurze Obsługi Inetersantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice lub przesyłać na ww. adres.


V. Dofinansowanie z budżetu Miasta nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania społecznego. Wkład własny Inicjatora w realizację zadania może stanowić:

1) świadczenie pracy społecznej;
2) świadczenie pieniężne;
3) świadczenie rzeczowe.

VI. Złożone wnioski będą rozpatrywane w oparciu o kryteria oceny wniosków na realizację zadania społecznego w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice określone w załączniku nr 3 do Uchwały Nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 lutego 2015 r. z uwzględnieniem ich celowości.

VII. Wnioski na realizację zadania publicznego o charakterze społecznym w ramach inicjatywy lokalnej będą rozpatrywane w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.


VIII. Wszelkie informacje dotyczące inicjatywy lokalnej o charakterze społecznym można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Narutowicza 33, pok. nr 13, tel.: 42/ 225 46 32.

 

PREZYDENT MIASTA PABIANIC

/-/ Grzegorz Mackiewicz     

 


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.