Archiwum

Komisja konkursowa - wkład własny

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2020-01-30 13:0:51

Konkurs ofert pt. "Wkłady własne dla organizacji pozarządowych"

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2020-02-21 13:0:18

Komisja konkursowa - prowadzenie noclegowni

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31 10:0:36

Komisja konkursowa - usługi opiekuńcze i gorący posiłek

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31 10:0:42

Konkurs "Organizowanie i świadczenie na rzecz mieszkańców Miasta Pabianic w 2020 roku usług...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2020-01-30 13:0:35

Konkurs "Zapewnienie w 2020 roku gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic" - unieważniony

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2020-01-30 13:0:51

Konkurs "Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych"

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2020-01-30 13:0:14

Komisja konkursowa - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-12-16 07:0:10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: "Organizacja wypoczynku letniego dla...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-12-16 07:0:42

Komisja konkursowa - realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-04-24 08:0:05

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-06-03 13:0:13

Komisja konkursowa - realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-04-09 12:0:39

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-04-24 08:0:51

Komisja konkursowa - „Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2019 roku w...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-03-21 11:0:15

Komisja konkursowa - „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-03-21 11:0:08

Komisja konkursowa - Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic schroniska dla osób bezdomnych

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-03-21 11:0:59

Otwarty konkurs ofert "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (...)"

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-03-21 11:0:06

Otwarty konkurs "Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2019 roku (...)"

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-03-21 11:0:17

Otwarty konkurs ofert "Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic schroniska dla osób bezdomnych"

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-03-21 11:0:24

Komisja konkursowa - „Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych"

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:52

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 14:0:12

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 14:0:34

Komisja konkursowa - „Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych” oraz...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:42

Komisja konkursowa - „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych..."

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:19

Otwarty konkurs ofert: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 14:0:18

Otwarty konkurs ofert: "Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych"

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 14:0:45

Otwarty konkurs ofert: "Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2018 roku (...)"

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 14:0:58

Komisja konkursowa opiniująca oferty w konkursie na organizację wypoczynku

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:11

Konkurs: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-01-03 14:0:56

Konkurs: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-01-03 14:0:00

Komisja konkursowa opiniująca oferty w konkursie na jadłodajnię i usługi opiekuńcze

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:01

„Prowadzenie schroniska na terenie Miasta Pabianic dla osób bezdomnych” - komisja konkursowa

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:02

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Miasta Pabianic - wyniki

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-09-06 09:0:47

Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2017 roku w jadłodajni - wyniki

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-09-06 09:0:38

Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic schroniska dla osób bezdomnych - wyniki

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-09-06 09:0:28

Komisja konkursowa opiniująca oferty w konkursie na wypoczynek letni

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:51

Konkurs na organizację wypoczynku letniego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2016-11-25 11:0:04

Komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczn

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:43

Wyniki konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2016-12-27 13:0:29

Komisja konkursowa opiniująca oferty na wsparcie realizacji w zakresie pomocy społecznej

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:29

Komisja konkursowa opiniująca oferty na wsparcie realizacji w zakresie pomocy społecznej

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:21

Komisja konkursowa opiniująca oferty na wsparcie realizacji w zakresie pomocy społecznej

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:15

Wyniki konkursu na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2016-12-27 13:0:53

Konkurs na zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2015-12-21 12:0:08

Konkurs na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2015-12-21 12:0:29

Konkurs na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2015-12-21 12:0:22

Komisja konkursowa

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:04

Wyniki konkursu na prowadzenie noclegowni dla osób uzależnionych

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2016-12-27 13:0:01

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wypoczynku letniego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2015-11-18 13:0:58

Komisja konkursowa w zakresie wsparcie realizacji zadań wypoczynku letniego.

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:55

Wyniki otwartego konkursu na wsparcie zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2015-11-18 13:0:12

Komisja konkursowa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 13:0:46

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.