Konsultacje zamknięte

Konsultacje Programu współpracy na 2020 rok

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-09-26 09:0:38

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania przez Prezydenta...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-04-05 09:0:07

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-01-16 11:0:16

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Pabianic...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-01-16 11:0:31

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-27 13:0:59

Konsultacje Programu wspołpracy na 2019 rok

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-10-24 10:0:00

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-12-22 11:0:15

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic z...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-10-30 07:0:56

Konsultacje: Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-09-19 06:0:14

Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-01-03 14:0:15

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-01-25 13:0:49

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-01-25 13:0:24

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-01-25 13:0:51

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/411/16 Rady Miejskiej w Pabianicach...

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-01-23 09:0:01

Konsultacje społeczne nad projektem Regulaminu Programu "Karta Pabianiczanina"

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-01-04 10:0:25

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic z NGO

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2016-12-27 08:0:00

Raport z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2016-08-16 10:0:22

Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Pabianice na lata 2016 - 2022

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2016-08-16 08:0:24

Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2016-03-10 11:0:06

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr LXV/829/14

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2015-08-11 12:0:43

Konsultacje z PRDPP w sprawie zmianiany Uchwały Nr VIII/88/15

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2015-07-08 06:0:40

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta z NGO na 2015 rok

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2015-07-07 14:0:29

Konsultacje z PRDPP projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta z NGO

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2015-07-07 14:0:44

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic z NGO

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2018-12-27 13:0:10

Konsultacje projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego.

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-01-23 14:0:47

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.