Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2016

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-01-25 13:0:23

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W PABIANICACH
I KADENCJI ZA ROK 2016Miejska Rada Seniorów w Pabianicach I kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 127/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów oraz Zarządzeniem Nr 68/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 marca 2016 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 127/2015/P z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów.
   
 Miejska Rada Seniorów działa w składzie 11 osobowym:
1) Przedstawiciele osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku:
    a) Grażyna Nowak – Przewodnicząca,
    b) Zofia Stoczyńska,
    c) Ewa Wadowska-Filarska,
    d) Henryka Mamrot,
    e) Stanisław Sobczyk – Zastępca Przewodniczącej,
    f) Małgorzata Michalak,
    g) Teresa Bobowicz-Siomoł;
2) Przedstawiciele Rady Miejskiej w Pabianicach:
    a) Antoni Szudzikowski (do 1 marca 2016 r.), Jerzy Gorczyński (od 18 marca 2016 r.),
    b) Maria Alwasiak;
3) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Pabianic:
    a) Jadwiga Wódka – Sekretarz,
    b) Maria Nowicka.

Miejska Rada Seniorów działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Najważniejszym celem Rady jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych, reprezentowanie ich zbiorowych interesów na zewnątrz, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu.

W 2016 roku Miejska Rada Seniorów odbyła 11 protokołowanych posiedzeń, w tym jedną wizytę studyjną do Wrocławia w dniu 2 czerwca 2016 roku.

W ramach pracy Rady zostały powołane dwa zespoły robocze, tj.:
- Zespół ds. współdziałania z Radą Miejską, Komisjami i Urzędem Miejskim w Pabianicach – odpowiedzialna p. Teresa Bobowicz-Siomoł,
- Zespół ds. kontaktu z mieszkańcami – odpowiedzialny p. Stanisław Sobczyk.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Rada zorganizowała I Otwarte Plenarne Spotkanie Seniorów, w którym udział wzięło ok. 80 osób. W programie spotkania przedstawiono m.in.: działania Miejskiej Rady Seniorów oraz zachęcano do wzięcia udziału w Programie Pabianicka Karta Seniora.

Miejska Rada Seniorów współorganizowała wraz ze Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan III Pabianicką Senioriadę, która odbyła się w dniach 17-18 września 2016 r.

Komisja Polityki Senioralnej Sejmu RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 października 2016 r. zorganizowało konferencję pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP – p. Marka Kuchcińskiego pn. „RADY Seniorów – partnerstwo z samorządami”. Radę reprezentowała p. Teresa Bobowicz-Siomoł.

Miejska Rada Seniorów ponownie oddelegowała p. Teresę Bobowicz-Siomoł do prac w Obywatelskim Parlamencie Seniorów, którego sesja inauguracyjna miała miejsce w Warszawie, w dniu 3 października 2016 r.

13 października 2016 r. p. Teresa Bobicz-Siomoł wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego z okazji Europejskiego Dnia Seniora.

Na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 r. Rada podjęła Uchwałę Nr 1/2016 w sprawie poparcia wniosku o nadanie skwerkowi przy ul. Szarych Szeregów imienia Bolesława Pietrzaka.

W dniu 19 października przedstawiciele Rady wzięli udział w konferencji pn. Projektowanie uniwersalne – Dostępność bez ograniczeń, której organizatorem było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
   
Podczas X posiedzenia w dniu 22 listopada 2016 r. Rada gościła delegację Miejskiej Rady Seniorów z Wielunia, którzy chcieli dowiedzieć się na czym polega sukces współpracy pabianickiej Rady z samorządem lokalnym.   

7 grudnia 2016 r. przedstawiciele Rady wzięli udział we wspólnym posiedzeniu Ogólnopolskiego  Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów organizowanego przez Miejską Radę Seniorów w Łodzi.

Członkowie Rady złożyli pismo do p. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach o zarezerwowanie 11.900 zł na: wizytę studyjną do Poznania, II Otwarte Plenarne Spotkanie Seniorów oraz na bieżące działania Rady.
   
Miejska Rada Seniorów pełniła regularne dyżury dla mieszkańców Pabianic w wieku 60+. Dyżury odbywały się w Centrum Seniora, przynajmniej raz w miesiącu w godzinach 15:00-16:00. Z prowadzonych rozmów p. Stanisław Sobczyk – odpowiedzialny za pracę Zespołu ds. kontaktu z mieszkańcami sporządził pismo do Prezydenta Miasta Pabianic informujące o przedstawianych problemach. W skutek działań Rady powstał dodatkowy przystanek linii autobusowej 4 i 6 (na ul. Moniuszki w okolicach Gimnazjum nr 1 w Pabianicach) oraz dostawiono ławki na już istniejących przystankach autobusowych.

Ponadto członkowie Rady wspierali akcje prowadzone przez Centrum Seniora, Pabianickie Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych , Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej oraz Urząd Miejski w Pabianicach oraz czynnie uczestniczyli m.in. w Dniach Aktywnych, Pabianickim Dniu Zdrowia, projekcie „Dołóż Nam!”, w Paradzie Świątecznej, akcji Sprzątanie Świata, przedstawieniu „Horrorek z humorkiem, humorek z horrorkiem” oraz w posiedzeniach Rady Miejskiej w Pabianicach.


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.