Podaruj nam 1%

Przekazując 1% z własnego podatku, podatnik nie traci ani grosza – przekazuje jedynie środki, które w innym wypadku trafiłyby do Skarbu Państwa. Podatnik nic nie traci, a organizacje zyskują. W spisie organizacji upoważnionych do otrzymywania 1% podatku znajdziemy numer KRS, który należy wpisać w PIT. Rozliczając się na formularzu PIT-37 i chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać numer KRS danej organizacji oraz kwotę wsparcia. Można ją obliczyć mnożąc podatek należny przez 1%. Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, niezależnie od tego, czy 1% wynosi 41,23 zł czy  41,29 zł należy przekazać 41,20 zł.

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Miasta Pabianic uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku: (lista została sporządzona na podstawie wykazu OPP zamieszczonego na stronie Narodowego Instytutu Wolności)

 

Lp.

Nazwa organizacji

Adres

Nr KRS

1.

Fundacja „Wakacje Marzeń”

ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice

0000272371

2.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach

ul. Cicha 43
95-200 Pabianice

0000036204

3.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”

ul. Ostatnia 19 l.24
95-200 Pabianice

0000227161

4.

"Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach" ul. Dolna 46 l. 13
95-200 Pabianice
0000052354

5.

Towarzystwo Muzyczne
im. Karola Nicze

ul. Grobelna 6
95-200 Pabianice

0000003793

6.

"Zjednoczenie Pabianickie"

ul. Stary Rynek 4
95-200 Pabianice

0000251324

7.

Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”

ul. Graniczna 2/4
95 – 200 Pabianice

0000169770

8. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego

ul. Dąbrowskiego 46
95-200 Pabianice

0000178499

9.

Fundacja Pomocy Zwierzętom
Kundel Bury w Pabianicach

ul. Bracka 70
Pabianice 95-200

(do korespondencji)

0000461812


TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZEŃ POSIADAJĄCYCH STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:

(UWAGA! Celem przekazania 1% podatku w rozliczeniu podatkowym należy wpisać nr KRS znajdujący się w kolumnie czwartej, a w celu szczegółowym dane z kolumny nr 2)

Lp.

Nazwa terenowej jednostki organizacyjnej działającej w Pabianicach

Adres

Nr KRS

1.

Hufiec ZHP Pabianice

ul. Konopnickiej 39
95-200 Pabianice

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA
KRS 0000283814

2.

Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych LOK Walter

ul. Parkowa 13d
95-200 Pabianice

LIGA OBRONY KRAJU w Warszawie 
KRS 0000086818

3.

Polski Związek Filatelistów Oddział Pabianice-Miasto

ul. Łaska 44/46
95-200 Pabianice

POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW w Warszawie KRS 0000201405

4.

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Pabianicach

ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŁÓDZKI w Łodzi

KRS 0000087884

5.

AIC Pabianice

ul. Zamkowa 39
95-200 Pabianice

Stowarzyszenie Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo Kraków
KRS 0000175353

6.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pabianicach

ul. Kilińskiego 8
95-200 Pabianice

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ  w Warszawie
KRS 0000113420

7.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianickie

ul. Kościuszki 22/26
95-200 Pabianice

TOWARZYSTWO POMOCY
IM. ŚW. BRATA ALBERTA
we Wrocławiu
KRS 0000069581

8.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach

ul. Moniuszki 16
95-200 Pabianice

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
w Warszawie
KRS 0000225587

9.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Pabianicach

ul. Zamkowa 9
95-200 Pabianice

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
w Warszawie
KRS 0000106108

10.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Pabianicach

ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Warszawie KRS 0000116212

11. Teen Challenge  Pabianice ul. Targowa 21A
95-200 Pabianice

Teen Challenge Polska
KRS 0000152376

12. OSP w Pabianicach ul. Jutrzkowicka 85/87
95-200 Pabianice
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Warszawie KRS 0000116212
13. Związek Sybiraków
Koło w Pabianicach
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY
W WARSZAWIE
KRS 0000053657

 

W Pabianicach działa również Grupa Miauczykotek. Jest to lokalna grupa Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! z siedzibą w Warszawie posiadającej status organizacji pożytku publicznego - nr KRS 0000135274. Aby 1% trafił do pabianickiej grupy należy w polu "Cel szczegółowy" formularza PIT wpisać hasło "MIAUCZYKOTEK".


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.